1 hour payday loans

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Velikost:  18 - 36 mm

Bionomie: Druh tesaříka vyskytující se v porostech pralesního typu, kde je dostatek mrtvého dřeva. K vývoji potřebuje vyvrácené či zlomené stromy s větší vlhkostí. Více generací napadá jedno dřevo i když je vícero zdánlivě vhodného materiálu v okolí. Dává přednost na zemi ležícím stromům, v průměru od 20 cm. Obvykle se kuklí jen několik centimetrů pod povrchem dřeva.

Imaga se vyskytují od konce VI. do VIII. měsíce. Maximum výskytu je v druhé polovině července. Druh má večerní a noční aktivitu. Přilétá na světlo. Imaga jsou přes den nejčastěji skryta pod kůrou, ležícím dřívím apod. Bionomie je velmi podobná druhu Ergates faber, přičemž se mohou oba druhy vyskytovat společně. Živnou rostlinou je Picea, Pinus, Abies.
Zákonem chráněný druh. Tento druh vymírá v celé Evropě a je možné jej chránit pouze důslednou ochranou biotopu, eventuelně přípravou vhodného materiálu pro vykladení a vývoj.
 
Fotogalerie:

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) ex.l. 2010 Pinus (Rakousko).

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767). Imago nalezené přímo na lokalitě v Rakousku pod kůrou padlé borovice.

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Padlá borovice pod jejíž kůrou byla nalezena samička. Dřevo nesoucí požerky tesaříka Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767).

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Lokalita se starými i novými požerky tesaříka.

larva Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) larva Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

larva Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

larva Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) kukla Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

kukla Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) kukla Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Larva a kukla tesaříka Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767).

Videogalerie

Video Tragosoma depsarium      Video Tragosoma depsarium

Tragosoma depsarium      Tragosoma depsarium

 VIDEO - Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) - červen 2009 Rakousko.