1 hour payday loans

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Velikost: 23 - 60 mm

Bionomie: Druh tesaříka vyskytující se v původních a spíše neudržovaných typech lesního porostu,  všude tam kde je dostatek pařezů, mrtvého ležícího či stojícího dřeva. K vývoji potřebuje dřevo s větší vlhkostí na teplých, ale ne přímo usluněných místech. Pokud se jedná o les obhospodařovaný, velmi příznivě mu vyhovuje lesní hospodářství s vytrhanými pařezy, které jsou částečně zahrnuty zeminou. Takto se velmi rychle namnožil v okolí Malacek na Slovensku. Larvy žerou často hluboko ve dřevě. Doba vývoje je nejméně tříletá, v umělých chovech se však díky nedostatečným podmínkám může prodloužit až na dvojnásobek.  Larva si před kuklením vyhlodá prostornou kukelní komůrku, obvykle není hluboko ve dřevě. Výletová chodba vede těsně k povrchu dřeva, larva obvykle nechává 3 mm silnou povrchovou vrstvu dřeva, méně často prokouše výletový otvor, který ucpe hrubými třískami. Většinou se tak stává pokud je ještě dřevo pokryto kůrou.

Imaga se vyskytují nejčastěji od konce VII. do konce VIII. měsíce. Druh má večerní a noční aktivitu. Přilétá na světlo. Imaga jsou přes den nejčastěji skryta pod kůrou, ležícím dřívím, ve starých výletových otvorech apod. Pozoroval jsem ale aktivní samice také přes den. Zejména před bouřkou a při kladení. Živnou rostlinou je Pinus, Picea, Abies, Cedrus.
Zákonem chráněný druh. Tento druh vymírá v celé Evropě a je možné jej chránit pouze důslednou ochranou biotopu, eventuelně přípravou vhodného materiálu pro vykladení a vývoj. Je velmi náročný na vhodné prostředí.
 
Fotogalerie:

Lokalita Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Lokalita Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Typická lokalita tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) v okolí Malacek (Slovensko).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Výletové otvory tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) v borových pařezech - Malacky (Slovensko)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Larva tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Larva a kukla tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Kukla tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Samec tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Samice tesaříka Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

 

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761) Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Kladoucí samice Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761).

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)

Samice Ergates faber ssp. faber (Linnaeus, 1761)ve svém denním úkrytu.

Videogalerie