1 hour payday loans

Pálava - květen

NPR Děvín

NPR Děvín

NPR Děvín je největší a nejvýznamější rezervací CHKO Pálava. Biotopy skalních stepí, lesostepí, lesů i skalních stěn hostí stovky druhů bezobratlích.

NPR Děvín NPR Děvín

Zřícenina hradu Děvičky, nebo-li Dívčí hrady se nachází na severním okraji Děvínského masivu.

NPR Děvín NPR Děvín

NPR Děvín - Pavlov

Pohled na obec Pavlov se zříceniny.

Jeden květnový víkend se vydávám na příjemnou odpolední procházku přímo v srdci Pálavy. NPR Děvín je nejzajímavějším a nejvýznamnějším místem v CHKO Pálava. Pro všechny milovníky přírody jsou zde připraveny dlouhé kilometry stezek, které nás zavedou na úžasná zákoutí plná překrásných vyhlídek do širokého okolí. Celou dobu tak můžeme obdivovat bohatou flóru i faunu této významné přírodní rezervace.

květena NPR Děvín květena NPR Děvín

hmyz NPR Děvín hmyz NPR Děvín

 V květnu je procházka po celém NPR Děvín tou správnou volbou jak si užít bohatost přírody.

Parnassius mnemosyne Linné, 1758

Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne Linné, 1758. Významný zástupce orientální motýlí fauny. V ČR na něj narazíme už jen na několika místech. Motýl značně ustoupil, dnes se vyskytuje jen na zlomku původního areálu a je kriticky ohrožen. V 90. letech 20. století vyhynul v Čechách. Dosud žije místy na Moravě. Silnější populace přežívají pouze v Litovelském Pomoraví, Pavlovských vrších, na Břeclavsku a Znojemsku.

hmyz NPR Děvín hmyz NPR Děvín

hmyz NPR Děvín hmyz NPR Děvín

 Zástupci podčeledi Cryptocephalinae (krytohlavové).

hmyz NPR Děvín hmyz NPR Děvín

hmyz NPR Děvín hmyz NPR Děvín

hmyz NPR Děvín hmyz NPR Děvín

Zlatohlávci Cetonia aurata (Linné, 1758) poletovali všude v okolí květů. Po cestách a na malých dubech pronásledovala imaga druhu Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772), našeho nejpěknějšího zástupce podčeledi Silphidae, především housenky motýlů (obaleče dubového, bekyně aj.). V nízké trávě přelétávaly hojně různé druhy kovaříků Elateridae sp.

hmyz NPR Děvín

 Teplé počasí lákalo brouky k různým činnostem. Já jsem také chtěl někoho přelézat. Páreček Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) v akci.

hmyz NPR Děvín

Tesaříci se opičili. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758).

NPR Děvín

Panoramatický pohled na vodní nádrž Nové mlýny.

NPR Děvín

 Panoramatický pohled na obec Pavlov. V pozadí Milovický les.