1 hour payday loans

Agapanthia dahli - červen

Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice. Příhodná lokalita pro hledaného tesaříka.

Je 15. června a stojím na prašné polní cestě kousek za obcí Čejkovice na jižní Moravě. Je velké vedro a teplota dosahuje 32°C. Na cestu, která se táhne mezi vinicemi se vracím po roce dlouhého čekání a doufám, že se zde nic nezměnilo. Na první pohled vypadá vše stejně  jako před rokem.

 Carduus acanthoides L.Carduus acanthoides L.

 Tak tady to bude chtít rukavice. Hustý porost Carduus acanthoides L.

Kolem cesty rostou mimo jiných rostlin také  keříky bodláku obecného Carduus acanthoides L. Kdo by řekl, že na této nehostinné rostlině nemůžeme nic zajímavého objevit, tak by se velice spletl. Na pichlavých keřících můžeme najít zajímavé druhy brouků. V ose se vyvíjí například larva tesaříkovitých brouků rodu Agapanthia. Již minulý rok, kdy jsem tohle místo navštívil mi bylo jasné, že se sem za rok opět vrátím. Při krajích této obyčejné polní cesty se totiž vyvíjí ve stoncích pcháče vzácnější teplomilný druh tohoto rodu. A ten je zde velmi hojný.

Agapanthia dahli

Agapanthia dahliAgapanthia dahli

 Agapanthia dahli dahli (Richter, 1821)

Druh Agapanthia dahli dahli (Richter, 1821) je 9,5 - 20mm velký tesařík. Jeho výskyt se datuje zejména od konce května do konce července. Zastihneme ho nejčastěji na stoncích a listech hostitelských rostlin. Jak jsem měl možnost zjistit, za teplých slunečných dnů velmi čile létá. Po vyrušení imago nehybně padá. V trsech bodláků je pak pro predátory nedostihnutelné. Larva žije v ose rostliny, která je širší než její tělo, takže se v ní může pohybovat nahoru a dolů. Hostitelskými rostlinami jsou bodlák obecný, bodlák nicí, pcháč obecný. Vývoj trvá minimálně jeden rok. V ČR je velmi vzácný a jeho výskyt je nejčastější v teplejších polohách republiky. Na tomto místě je ovšem velice hojný. V příhodné slunečné dny tady můžeme zastihnout několik imag téměř na každé živné rostlině. Tak jak tomu bylo loni. Spokojeně opouštím místo a doufám, že se tady tesaříkovi bude dařit i nadále. Když zde vydrží bodláky, vydrží i tesařík.

Agapanthia dahli

Agapanthia dahliAgapanthia dahli

Agapanthia dahliAgapanthia dahli

Agapanthia dahli

Tesaříci pozóvali k focení, jakmile ovšem ucítili nebezpečí, padali nehybně do podrostu.

Agapanthia dahliAgapanthia dahli

V parné slunečné dny byla imaga velmi čilá a po vyrušení odlétala daleko od živných rostlin.