1 hour payday loans

Euphorbia palustris L. (pryšec bahenní)

Čeleď: Euphorbiaceae (pryšcovité)

Pryšec bahenní je zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny a je chráněn zákonem. Pryšec je vytrvalá bylina, 50–120 cm vysoká, lodyha přímá, silná, dutá, rýhovaná, v horní polovině větvená (sterilní větve), listy kopinaté až obkopinaté, lysé, vrcholový lichookolík většinou s 5 větvemi, podpůrné listeny tupé, kvete od května do června. Plodem je kulovitá tobolka. Roste na vlhkých a zaplavovaných loukách, v říčních nivách, lužních lesích, kolem vodních toků, v pásmu nížin. Rozšířen je především v Evropě, Malé Asii a západní Sibiři. U nás roste především v Polabí a na jižní Moravě.

Slouží jako živná rostlina pro tesaříka: Oberea moravica Kratochvíl, 1989. Na živné rostlině od poloviny V. do počátku VII. měsíce. Maximum výskytu - konec V. do poloviny VI.

fotogalerie:

Euphorbia palustris

Euphorbia palustris

Euphorbia palustris 

Lokalita: Lednice (ČR)