1 hour payday loans

Euphorbia cyparissias L. (pryšec chvojka)

Čeleď: Euphorbiaceae (pryšcovité)

Vytrvalá bylina s plazivými oddenky, vysoká 15–50 cm. Lodyha je přímá, se sterilními větvemi, hustě olistěná po celé délce, na spodu lodyhy ale listy záhy opadávají. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité, často podvinuté, lysé, zeleně nebo žlutozeleně zbarvené. Listy na sterilních větvích jsou zřetelně užší, často až vláskovité, nahloučené. Cyathia vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících s 10–15 dále větvenými větvemi. Zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, nesrostlé, žlutavé, později do červena. Dvojrohé půlměsíčné žlázky jsou žlutě, později hnědě až hnědočerně zbarvené. Kulovité, brázdité tobolky obsahují hladká vejcovitá semena. Kvete od dubna do června. Velmi dobře snáší sucho. Roste na mezích, křovinatých a kamenitých stráních, na úhorech, v lemech, na písčitých místech, podél cest. Je hojný, místy ale vzácnější. Rozšířen je ve velké části Evropy, chybí v nejsevernějších oblastech a na jihu, směrem na východ se areál zmenšuje, ostrůvkovitě roste až po Ural, izolovaný výskyt je doložen na Krymu. Byl zavlečen do Severní Ameriky a na Nový Zéland. Rostliny při poranění roní husté bílé mléko, které na vzduchu rychle tuhne. Šťáva je jedovatá, dráždí kůži, po požití vyvolává příznaky otravy, a to i u dobytka.

Slouží jako živná rostlina pro tesaříka: Oberea erythrocephala (Schrank, 1776). Na živné rostlině od V. do VIII. měsíce. Maximum výskytu je v VI. měsíci.

fotogalerie:

 Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

 Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias

Lokalita: Rohatec (ČR)