1 hour payday loans

Achillea millefolium L. (řebříček obecný)

Čeleď: Asteraceae (hvězdnicovité)

Vytrvalý, slabě aromatický plevelný druh, setrvávající mělce v půdě bohatým systémem tuhých článkovaných oddenků. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10 – 50 cm vysoká, hustě listnatá, pouze nahoře vrcholičnatě větvená. Listy jsou v obrysu kopinaté, 2 – 3x peřenosečné, s více než 15 páry úkrojků všestranně rozložených, v mládí vlnatě pýřité, později olysalé. Vrcholičnatá lata má četné drobnější květní úbory s oboupohlavnými terčovými květy, jež jsou trubkovité, špinavě bílé. Okrajové květy jsou široce jazykovité, bílé až načervenalé. Drobné, až 2 mm dlouhé, klínovité, velmi zploštělé, nahoře zaoblené nažky mají obvod lemovaný křídlatou hranou. Jsou slabě lesklé, stříbřitě šedavé. Kvete od června až do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc nažek, které snadno vypadávají do okolí rostliny a jsou přenášeny vodou, větrem, ale i půdou, nářadím, osivem (zejména trav), komposty aj. Nažky již po uzrání dobře klíčí, nejlépe mělčeji v půdě, avšak v půdě klíčivost brzy ztrácejí. Méně se rozmnožuje vegetativně částmi oddenků, jež jsou přenášeny nářadím, půdou aj. Je rozšířen v Evropě, Asii, zavlečen byl do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. U nás je hojně rozšířen po celém státě od nížin až po horské oblasti. Roste na suchých místech, mezích, stráních, v příkopech, loukách, pastvinách a jiných travnatých stanovištích. Odtud se šíří na pole, zahrady a ostatní zemědělskou půdu. Hojně zapleveluje trávníky, parky a víceleté pícniny, kde vytváří hustý a pevný drn. V jednoletých plodinách ojediněle. Patří mezi méně významné plevelné druhy. Mladé rostliny jsou dietetickou příměsí v píci a krmivu, stářím lodyhy silně dřevnatějí a listy opadávají. Má léčivé účinky.

Slouží jako živná rostlina např. pro tesaříka: Phytoecia pustulata (Schrank, 1776). Na živné rostlině od IV. do VII. měsíce. Nejčastěji v V. měsíci.

fotogalerie:

Achillea millefolium

Achillea millefolium

Achillea millefolium

Achillea millefolium

Lokalita: Biatorbágy (Hungary), Bzenec (ČR)