1 hour payday loans

Moravský obr - červenec

Lokalita Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Lužní les v okolí Tvrdonic. Lokalita tesaříka Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763).

Mezi naše největší tesaříky patří Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758, Ergates faber Linnaeus 1760 a Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763). Přitom pouze ten poslední se může „chlubit“ přízviskem moravský. Bohužel. Jen jeho z výše jmenovaných totiž můžeme v současné době najít pouze na Moravě.

Lokalita Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) Lokalita Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Lokalita Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) u Tvrdonic.

Je to skvost naší přírody. Z naší přírody ovšem mizí stejně rychle, jako počet starých stromů, kde má možnost vývoje. Na to, abychom jej spatřili ve volné přírodě, nemusíme jezdit moc daleko. U našich východních sousedů je to stále brouk častý a není problém ho v přírodě potkat. Vyhledává lužní lesy a stromy na březích vodních toků. Brouci mají noční aktivitu a jsou úzce vázáni na své živné stromy. V těch se může vyvíjet až několik generací těchto krásných tesaříků. I tam však jeho počet neustále klesá. Důvodem je malý počet starých stromů, jejich postupné sanace a konzervování přírodně zachovalých míst bez tvoření nových možností k vývoji brouků.

Lokalita Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Lákalo mě zjistit jak daleko se podél vodních toků Aegosoma šíří. Pokud nepočítám nedávno objevenou izolovanou populaci z Olomoucka, znal jsem aktuální nálezy pouze v okolí Pohanska a Soutoku. Čekala mě nová výzva.

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Samec druhu Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Za svitu čelovky se prodírám hustým podrostem uprostřed lužního lesa. Kdo někdy byl v podobné džungli plné slepých ramen někdy ve dne, určitě si dovede představit, jak to tam musí vypadat v noci. Podle vlhkosti v botách odhaduji, zda jsem ještě na cestě, nebo už mám spíše plavat. Vlhkost jako v tropech a můj zpocený oděv obdivují z bezprostřední blízkosti mračna komárů. Repelent fungoval výborně pouze v autě. Velmi rychle ztrácím orientaci. Tady se dobrá čelovka opravdu vyplatí a zafunguje jako rozdílový činitel mezi úspěchem a přežitím. Spletitá síť slepých ramen a zrádných močálů dokáže člověka někdy nepříjemně zaskočit i na místech kde to zná výborně za denního světla.

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Samec tesaříka Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763).

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Samice tesaříka Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763).

Jsem zvyklý tento druh tesaříka nacházet hlavně v nižších vrbových porostech. Přicházím na místo, kde se tyčí do výšin několik prastarých osamělých velikánů. Je to směs jilmů, dubů, topolů a občas i nějaká lípa. Nezbývá než přejít na zcela jinou taktiku hledání. Vysoké stromy s tlustými kmeny poskytují tesaříkovi značnou výhodu. Většina z nich naštěstí nabízela i nějakou tu dutinu. Některé i v dosahu průměrně vysokých křováků. Díky dobrému osvětlení tak za chvíli jednoho samce zahlédnu na vysokém jilmu. Další úspěchy následují a potvrzuji, že tomuto druhu se v této oblasti prozatím daří. Dokud tady tyto stromy budou stát, bude zde přežívat i exoticky vzhlížející obr mezi tesaříky. Prehistoricky vzhlížející druh Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763).

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

VIDEO: Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)