1 hour payday loans

Jaké je to asi v luhu? - červen

Lužní lokalita
Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestičko. Dobrý junák teď tebou jde, chce poznat svět maličko.

Poslední zvěsti o výskytu atraktivního tesaříka Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) v lužních lesích, mě nahnaly do tohoto nemilosrdného terénu. Shodou náhod v době masového kalamitního výskytu komárů. Před několika dny se řeky vylily z koryt a vytvořili tak živnou půdu pro milionové armády těchto krvežíznivých potvor. Letos už po několikáté. Vyzbrojen vybranými a osvědčenými repelenty vyrážím vstříc nebezpečí.

Luh
Před naší, za naší, cesta má ať nepráší ... hej !

Mnou vytipovaná lokalita nabízí hned několik zpestření a vytoužených cílů. Je to stará cesta do lužního lesa, která je lemována alejí stromů různého složení a stáří. Na začátku jsou to pouze kaštany, později se přidávají například duby a topoly. Krom výletových otvorů, které jsem tady nedávno objevil a domnívám se, že patří hledanému tesaříkovi, okolí nabízí i další atraktivní cíle. Na podmáčených loukách v okolí najdeme statné pryšce a na nich také snad tesaříka Oberea euphorbiae (Germar, 1813). Okolí pravidelně sečených luk vybízí ke smýkání a stromořadí nabízí pro změnu dutiny různých velikostí a tvarů. Je tak nač se těšit.

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

Příjezd na lokalitu v horkém odpoledni přináší smíšené pocity. Pro auto si vybírám stinné místečko pod statným stromem s vysokou trávou. Odtud se najednou zvedne temný mrak a rozpálené auto tak okamžitě doslova oblepí tisíce komárů. Zřejmě je přitahuje rozehřátá kapota. Měním taktiku a parkuji na přímém slunci. I tak musím chvíli počkat, než si několik stovek odvážných miniarturních upírů uvědomí svou chybu a vrátí se zpět do temnoty. Opouštím auto a okamžitě aplikuji repelent. Pak další. Vyprázdním celé dva spreje nemalé hodnoty a pochvaluju si, jak krásně smrdím. Ve stejném okamžiku mi na předloktí sedne komár a píchne mě. Jak tak spokojeně nasával, dostal plnou dávku. Pomsta se zdála sladká. Než se zvedl a celkem v poklidu odletěl. Zřejmě odolnější typ. Uvědomuji si, že tenhle boj nevyhraji a začínám se soustředit na poněkud atraktivnější hmyz.

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
VIDEO      Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)      VIDEO

Objevit tady tesaříka Rosalia alpina (Linnaeus, 1758), je otázkou několika minut. Tento nápadný tesařík se na obnažených stromech bez kůry vyjímá a nesnaží se ani nijak skrývat. Má domněnka byla správná. Spousta výletových otvorů skutečně patří tomuto druhu. Nacházím ho tady pouze v kaštanech, které jsou spíše starší a většinou bez kůry. Po stromech pobíhají a kopulují desítky jedinců. Je zřejmé, že tohle místo mají již nějaký čas oblíbené. Tento druh se poslední dobou opravdu šíří a seznam jeho živných stromů narůstá stejným tempem.

Dorcadion (Carinatodorcadion) aethiops (Scopoli, 1763) Dorcadion (Cribridorcadion) pedestre pedestre Poda von Neuhaus, 1761
Neomidia haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Torza druhů Dorcadion (Carinatodorcadion) aethiops (Scopoli, 1763) a Dorcadion (Cribridorcadion) pedestre pedestre Poda von Neuhaus, 1761. Zajímavý potemník druhu Neomidia haemorrhoidalis (Fabricius, 1787).

Systematicky postupuji dále až k lužním loukám, kde nacházím už jen pouze torza dvou druhů Dorcadionů. Je to běžný Dorcadion (Cribridorcadion) pedestre pedestre Poda von Neuhaus, 1761 a i na jižní Moravě vzácný Dorcadion (Carinatodorcadion) aethiops (Scopoli, 1763). Na ně je již poměrně pozdě. Možná kdybych se snažil, tak nějakého toho pedestráka bych dozajista našel. Je ale otřesné horko spojené s nepříjemným dusnem. Riskuju tak nějaké to setkání se zástupem hladových komárů a jdu se ukrýt do stínu stromů, kde chci prohlédnout nějaké ty dutiny. Na některých stromech jsou krásné chorošovité houby. Na jedné z nich se prohání desítky kusů zajímavého druhu Neomidia haemorrhoidalis (Fabricius, 1787), který je charakteristický svými růžky na hlavě.

Luh Luh
Luh Luh
Jírovec s dutinou ... všude kam se podíváš.

V dutinách pátrám po stopách jednoho zajímavého tesaříka. Je však již za dobou jeho výskytu, která není nikterak dlouhá. Nevzdávám to a prohlížím dutinu za dutinou. Je jasné, že tady je. Četné výletové otvory jej prozrazují. Nakonec mám štěstí. I přes to, že je téměř konec června, podaří se mi ještě zahlédnout nádherný exemplář tesaříka Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781).

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Tento druh je řídce rozšířen po celém území republiky, ale dle mého názoru má jen malé šance na přežití. Moderní lesní hospodářství nemá pochopení pro přestárlé porosty a poslední dobou zejména stromořadí u cest, které bývají velmi často jediným útočištěm tohoto krásného druhu. Brouk se drží živných stromů a nemá tendenci expandovat někam do okolí. Jeho životní prostředí je pak otázkou velmi malého prostoru. Stačí pak jeden neuvážený krok a zmizí celá lokalita i s celými generacemi brouků. Odstrašujícím případem je například nedávná „obnova Břeclavské aleje“, kde firma Lesy ČR za pomoci dotací provedla likvidaci jediné větší známé lokality tohoto druhu na jižní Moravě. Paradoxem celého případu je skutečnost, že akce byla hrazena z evropského operačního programu Životní prostředí a schválena Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Všechny zúčastněné organizace si přitom byly vědomy skutečnosti, že krom zmíněného druhu tesaříka žilo na lokalitě několik vzácných druhů brouků. Dva druhy kriticky ohrožených tesaříků, sedm zvláště chráněných druhů hmyzu a dalších šestnáct druhů ohrožených vyhynutím. Tahle překrásná lokalita, která nemohla nikomu překážet a byla v okolí bezvýznamné polní cesty, tak vyhasla doslova přes noc. S pokácenými stromy pak tisíce vzácných brouků putovali do drtičky na štěpku, nebo posloužili jako palivo. Nezbývá než doufat, že se tento otřesný případ selhání ochrany přírody v ČR nebude již opakovat. Přesto je jasné, že tesařík to nebude mít v budoucnu lehké a setkání s ním bude stále vzácnější. Proto se kochám tímto nálezem doufaje, že tady podobná situace nenastane. Tesařík Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781) i s ostatními saproxylickými druhy tak bude zažívat období skutečné ochrany přírody zakládající se pouze na přísné ochraně biotopů a ne na nesmyslných mediálních perzekucích amatérských nadšenců entomologie, tak jako se to již děje v mnohých „myšlenkově vyspělých“ zemích.

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)
VIDEO      Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)      VIDEO

Potěšen tímto nálezem opouštím stromořadí a vydávám se do srdce lužního lesa. Rád bych nafotil ještě tesaříka Oberea euphorbiae (Germar, 1813) a zejména jeho živného pryšce doufaje tak v poodhalení taxonomických nejasností této skupiny tesaříků. Připomínají se opět komáři. V hlouby lesa však začínají být skutečným problémem. Po cestě lužním lesem nemůžu prakticky zastavit. Horko dělá svoje a pot zřejmě spláchl i poslední zbytky repelentu z kůže. Komáři vesele poletují i na přímém slunci a nalétávají v obrovském množství na každou část těla. Po chvilce marného boje a zahánění prostě začínám zbaběle běžet. Jedinou záchranou je tak hráz, která je na přímém slunci a nenachází se tady ani žádná tráva sloužící k úkrytu těchto bestií. Ihned po příchodu na lokalitu se plní mé nejčernější obavy. Byl jsem připraven na to, že lokalita bude s velkou pravděpodobností celá pod vodou. S tím, že vody je nakonec více, než jsem původně doufal, se vyrovnávám také velmi snadno. To co kazí krásný dojem z výletu, jsou bohužel opět komáři. Zatopený pryšcový lesík se zdá ideálním útočištěm.

Oberea euphorbiae (Germar, 1813)
Oberea euphorbiae (Germar, 1813)
Oberea euphorbiae (Germar, 1813)
Oberea euphorbiae (Germar, 1813)
Oberea euphorbiae (Germar, 1813)

K pryšcům se tak nedá prakticky přiblížit. Již pár metrů od rostlin se za mohutného bzučení zvedá mrak tisíce exemplářů a neomylně míří přímo na mě. I za cenu sebeobětování a nedobrovolného krevního odběru zůstávám. Je to ovšem zcela marné. Sice na okamžik zahlédnu pár exemplářů Oberea euphorbiae (Germar, 1813), ale brouci jsou velmi obezřetní a reagují bohužel i na pohyb komárů. Každá zvedající se vlna tohoto hmyzu má tak za důsledek, že Oberea zapíná svůj obranný reflex, pouští se listu a padá někam dolů do podrostu. Každá snaha je marná a silně frustrující. Nakonec to vzdávám a dávám se opět do rychlého běhu. Tentokrát směrem k autu. Mračno bestií, které si mě zřejmě již oblíbilo se nechce smířit s mým odchodem. Přes mé nemalé běžecké zkušenosti se mnou směle drží krok. Dokonce se zdá se, že i poměrně snadno. Zrychlení nepomáhá a jsem rád, když doběhnu až k autu. Ještě pár minut po mém odjezdu se tak lesem nese mé marné poslední zvolání: “Toho bohdá nebude, aby český entomolog z boje utíkal!“

Oberea euphorbiae (Germar, 1813)