1 hour payday loans

Carabus scheidleri - září

Hodonín
Hodonín - lokalita první: lužní louky

Rod Carabus zahrnuje naše největší střevlíkovité brouky, kteří se řadí mezi nejefektivnější predátory hmyzí říše. Jejich nároky na životní prostředí jsou mnohdy velmi vysoké. Jelikož stojí na vrcholu hmyzí potravní pyramidy, jsou velmi citliví na jakoukoliv změnu v prostředí. Dle jejich výskytu pak můžeme indikovat zachovalé biotopy. Zajímavým biotopem přitom nemusí být zrovna přírodní památka či jiná rezervace, ale například také nenápadný a zapomenutý remízek, neobhospodařovaná zahrada, pravidelně sečená louka apod.

Hodonín
Hodonín - lokalita druhá: obhospodařované pole s remízky

Zájem o střevlíky rodu Carabus mě drží již od dětství, kdy jsem po okraji lesa společně s roháči proháněl střevlíky kožité Carabus (Procrustes) coriaceus Linnaeus, 1758. Tito naši největší střevlíci patří díky své velikosti k velkým lákadlům pro každého mladého entomologa. Přestože se cítím být spíše tesaříčkářem, láska k těmhle broučím predátorům, mě stále ani v nejmenším neopouští. Díky velikosti a rozmanitosti barev jsou také velmi atraktivním objektem pro fotografické výpravy. Navíc se za nimi můžeme vypravit v každém ročním období.

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Střevlík, kterého jsem si poslední dobou opravdu zamiloval je Carabus (Morphocarabus) scheidleri Panzer, 1799. I když se jedná o jeden z běžnějších druhů Carabusů, může být pro entomologa velmi vděčným a stále atraktivním objektem. V některých oblastech totiž dokáže tvořit neskutečné barevné variace. Proto se jen tak snadno neomrzí.

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Léto se neodvratně blížilo ke svému konci a z brouků se toho venku už mnoho fotit nedalo. Po urputných letních vedrech, přišlo konečně ideální počasí pro střevlíkovité brouky. Občasný deštík se střídal se slunečnými dny, což těmto broukům více než vyhovovalo. Nastala příhodná doba zjistit, jaké všemožné variace může tento zajímavý druh vytvářet v okolí Hodonína. Jednu lokalitu jsem měl již vytipovanou z předešlých let, kde jsem náhodně na nějaký kus narazil. Další jsem zkusil jen tak naslepo. Obě místa se přitom nacházejí v blízkosti lužních lesů a jsou kombinací malých remízků, obhospodařovaných políček a pravidelně sečených luk. Z velkých střevlíků se tady hojně proháněl například Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758, dále velmi častý Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758, v lesích převládal Carabus (Eucarabus) ullrichii ullrichii Germar, 1824 a samozřejmě nechyběl Carabus (Carabus) granulatus granulatus Linnaeus, 1758.

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799

Několik pravidelných návštěv však přineslo zejména desítky kusů kýženého střevlíka v nádherných barevných variacích. Těm, kteří ještě nepodlehli kouzlu tohoto krasavce, přináším malou fotografickou ochutnávku. Musíte uznat, že tohle se prostě nemůže jen tak snadno omrzet.

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri Panzer, 1799