1 hour payday loans

Saperda carcharias - červen

Hodonín - Pánov
Hodonín - bývalé vojenské cvičiště Pánov. 

Pokud někdo začíná s dochovem larev či kukel tesaříků, není nad lepší tréninkový materiál než jsou Saperdy. Jednak se velmi snadno ve stromech hledají, se svou nezaměnitelnou bionomií také snadno odlišují od jiných tesaříků a některé druhy patří svým vzhledem vyloženě k těm atraktivnějším. Jsou pouze náročnější na vlhkost, která bývá vzhledem k povaze jejich živných stromů vyšší, na což se musí v domácích podmínkách dávat pozor.

Hodonín - Pánov

Náletový osikový lesík v lokalitě Hodonín - Pánov.

Hodonín - Pánov Hodonín - Pánov
Zabydlel se tady i druh Saperda populnea (Linnaeus, 1758).

Za nekorunovanou královnu našich druhů považuji druh Saperda carcharias (Linnaeus, 1758). Tento tesařík, který je považován za jednoho z vážných dřevních škůdců, je i přes svou relativní hojnost velmi atraktivní a setkání s ním vždy potěší. Jrho bionomie se váže hlavně na topol osiku, ale také na jiné druhy topolů. Žije skrytě a tak jeho přítomnost kolikrát zjistíme spíše pouze pomocí identifikace napadených stromů. Při bázi kmínků nacházíme hrubé a dlouhé hnědožluté piliny, které naznačují přítomnost larev.

Hodonín - Pánov

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)Lokalita a známky napadení druhem Saperda carcharias (Linnaeus, 1758).

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Požerek a kukelní komůrka larvy Saperda carcharias (Linnaeus, 1758).

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Opuštěný výletový otvor Saperda carcharias (Linnaeus, 1758).

Škody tohoto druhu tesaříka patří k těm závažnějším mezi dřevními škůdci stromů. Hlavně na mladých stromech, kde dokážou larvy oslabit kmínek natolik, že se pak v silnějším větru zlomí, popřípadě stromy špatně přirůstají nebo hynou. Dospělí brouci pak aktivují hlavně v podvečer a v noci. Okusují kůru mladých výhonků a do listů vykusují typicky okrouhlé otvory s roztřepenými okraji. Je to druh hojný po celé České republice, ale uniká často pozornosti i z toho důvodu, že často napadá porosty náletových osik na druhořadých lokalitách.

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)

Takové místo jsem nedávno objevil na Hodonínsku v blízkosti vojenského cvičiště Pánov. Nevábný náletový lesík Populus tremula, kde téměř každý topol nesl známky napadení larev různého stáří.  Kromě tohoto velkého tesaříka, stromy nesly náznaky napadení menším příbuzným druhem Saperda populnea (Linnaeus, 1758). Ten se soustředí do tenkých větviček, kde jeho přítomnost zjistíme dle typického zduření větvičky v místě žíru larvy.

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)

To kmínky nesly proti tomu jasné známky napadení druhem Saperda carcharias (Linnaeus, 1758). V silnějších stromech se nacházelo vícero generací larev, v tenčích kmíncích pouze jedna. Někde už byl jeden či více typických výletových otvorů.  Téměř každý strom byl napadený tímto druhem tesaříka. Nakonec jsem neodolal a odvezl si pár larev na dochování. Chtělo to trochu trpělivosti a vylíhli se mi krásné imaga Saperda carcharias (Linnaeus, 1758).

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)