1 hour payday loans

Tma v lese - červenec

Hodonín
Krásná lokalita prosvětleného dubového lesa na písčinách u Hodonína. Ve dne klid. V noci zde straší duše zbloudilých houbařů.

Bojíte se tmy? Vyhýbáte se temným zákoutím v domě? Máte pod postelí bubáka? Nedokážete se vyrovnat s pocitem, že bydlíte na bývalém indiánském pohřebišti? Máte v mrazáku stále tu otravnou sousedku, která se tak vlezle vyptávala na vaši nezvěstnou manželku? Ano? Pak si raději přečtěte jiný článek. V následujících řádcích nenajdete nic jiného než tmu a pohled do nejtemnějších zákoutí entomologické duše. Chyba není na vašem monitoru. Nesnažte se vyladit obraz, nesnažte se zesvětlit fotky. Vše co si nyní přečtete, řídím já. Nastavuji obraz vertikálně i horizontálně. Můžu vás zaplavit tisícem různých informací, nebo rozvinout jen jednu do křišťálového jasu. A co víc, můžu vám vytvořit vizi čehokoliv, co je schopna pojmout vaše představivost. Příští řádky budu řídit všechno, co si tady přečtete a uvidíte. Poznáte bázeň a mystérium, dosahující z nejzazších hlubin vědomí ... až po krajní … tmu v lese.

Pozdní léto
Pozdní léto

Léto se chýlilo do své poloviny a denní návštěvy lesa nepřinášely kýžené entomologické uspokojení. Na okolíkách krom běžných druhů usedala jen elegantní Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758), která naznačovala neodkladně se blížící entomologický půst. Potěšil mě sice nález několika kusů drobného druhu Chlorophorus sartor (O.F. Müller, 1766) na nové lokalitě, kde jsem ho ještě neviděl. Také se mi podařilo zapsat několik nových tesaříků do seznamu mapování okolí mého bydliště, ale něco tomu stále chybělo.

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
Kopulující pár Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) na květu
Chlorophorus sartor (Muller, 1766)
Chlorophorus sartor (Muller, 1766) Chlorophorus sartor (Muller, 1766)
Chlorophorus sartor (Muller, 1766) je drobný a nenápadný tesaříček

V hlavě se mi zrodil šílený nápad. Navštívím les po setmění. I když jsem se několikrát zúčastnil povinné přednášky: „Nebezpečí v lese“ od hajného Kaliny, která většinou probíhala ve čtvrtek ve dvacet hodin, teda přesněji řečeno v půl osmý, v kulturním domě, nebral jsem na případné nebezpečí ohled.

Tma v lese
Tma v lese. Ve volném překladu prof. E. Fiedlera - Dunkelheit in den Wald.
Ježek v lese
Ježek v lese a v pozadí tma v lese.

Původním cílem nočního putování po známých lesích v okolí Hodonína se stal tesařík Prionus coriarius (Linnaeus, 1758). Lépe řečeno mně na stránky stále chyběla fotka samičky tohoto druhu. Nezbývalo nic jiného, než počkat na soumrak a vyrazit. Jelikož místní lesy znám celkem dobře, měl jsem vytipovaných několik nadějných míst. Dlouhou dobu jsem nacházel pouze samce. Snažil jsem se prohledávat okolí pat stromů, pařezy a poslouchat pohyby v listí. Některé zvuky se člověk snažil spíše vytěsnit. Nejčastěji se jednalo o funícího ježka, který se prodíral podrostem. Jindy to byli srnci prohánějící se v mém blízkém okolí. Vůbec jsem je přitom nezajímal a přibližovali se pouze na pár metrů. Nejvíce mě ovšem vyděsily pravidelné návštěvy nemalého stáda divočáků. Naštěstí se jeden večer ozval i ten správný zvuk, který signalizoval smýkající se samičku hledaného tesaříka v listí. Konečně. Byl to krásný pohled.

Cerambyx cerdo Linné, 1758 Cerambyx cerdo Linné, 1758
04a
Cerambyx cerdo Linné, 1758 je častý obyvatel nočního lesa.
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) a jeho noční rojení.
Noční svícení
... a je to tady ... duch mrtvého houbaře ... kdo to říkal? ... já to říkal ...

Co mě však nejvíce potěšilo, byl objev velkého množství tesaříků Trichoferus pallidus (Olivier, 1790). Ti se okamžitě stali mým novým cílem nočních fotografických výprav. Objevil jsem je naprostou náhodou na jedné lokalitě, kde se proháněli po kůře jednoho suchého dubu. To mě přimělo k dalšímu hledání. Vždy jsem se zaměřil na částečně suché stromy. Snad na každém vytipovaném dubu jsem slavil úspěch. Po čase jsem pronikl do jejich nočních zvyklostí a zvyšoval jsem pravděpodobnost setkání s těmito nejkrásnějšími Trichofery. Jejich pohyb na kůře obvykle začínal s přesností na minuty. Obvykle až za úplné tmy mezi 21.50-22.00. Za soumraku jsem je nikdy nezastihl. Aktivita poklesla opět s velkou strojovou přesností kolem 00.00. Tady se však na rozdíl od počátku aktivity daly objevit výjimky. Jednotlivé kusy šly najít ještě klidně i hodinu po končícím obvyklém výskytu. Ale opravdu se jednalo jen o jednotlivé kusy. Dospělce jsem nacházel na tenkých doubcích i na silných „cerďákových“ dubech. Nejčastěji to však byly duby středních průměrů, kdy byla část stromu již uschlá. 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

Velký počet těchto tesaříků jsem nacházel na tzv. dvojácích, kdy jedna část byla živá a druhá již suchá. Brouci se velmi často zdržovali ve výšce od dvou metrů nahoru. Pokud člověk zasvítil níže na kůru, slézali se podívat za kuželem světla. Nikdy však nešli přímo za světlem. Každopádně šlo vidět, že je světlo zajímalo. Později jsem si osvojil takovou fintu jak je pomocí světla dostat dolů i z těch nejvyšších míst. Jen to vyžadovalo trpělivost. Utíkali po kůře za kuželem světla a vypadalo to jako hra na kočku a myš. Jen jsem musel dávat pozor, aby kužel světla byl vždy před nimi. Jakmile zasvítilo světlo přímo na ně, efekt byl přesně opačný a mizeli vysoko v koruně stromu. Celkem často přeletovali v okolí ze stromu na strom a přistávali v blízkosti svitu mé čelovky. Podobně jako to dělají tesaříci podčeledi Prioninae.

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Nejkrásnější z Trichoferů ...

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
VIDEO      Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)      VIDEO

Nejčastějšími společníky pallidusů byly tesaříci Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758). Zajímavé bylo, že na některých stromech jako by docházelo k zajímavé „tiché dohodě“. Jeden večer se to na stromě jen hemžilo Plagionotusy a nezahlédl jsem ani jednoho Trichofera. Druhý večer to bylo zase naopak. Velmi často však napadené stromy patřili oběma druhům. Občas byl mezi nimi k zahlédnutí tesařík obrovský Cerambyx cerdo Linné, 1758, ale určitě nejde o přímou souvislost jejich bionomie, tak jak je již zmiňováno v knize Tesaříkovití (1998) od pana Slámy. Nejčastějšími společníky Trichoferů tak byly nosatci druhu  Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792), kteří krásně imitovali kůru, a člověk je snadno přehlédnul. Jejich variabilita ve velikosti byla značná. Mezi stromy masově létal chroustek Serica brunnea (Linnaeus, 1758) a rád narážel do čelovky stejně jako jedinci sršně obecné Vespa crabro Linnaeus, 1758. Chroustek mně tak nevadil. Se sršní to bylo nepříjemné a často jsem velmi rychle vypínal, nebo strhával čelovku z hlavy.

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
... najít samce bylo mnohem snadnější
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
... seděli u pat stromů nebo na kmenech ...
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
... samec druhu Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) ... krásné zvíře ...

VIDEO     Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)     VIDEO

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
... samice druhu Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) ... ještě pěknější zvíře ...

Celkem jsem v lese strávil deset po sobě jdoucích nocí a prošmejdil jsem velkou část lesa. Zjistil jsem, že tento tesařík, který mi byl dlouhou dobu skryt, je v okolí mého bydliště, vlastně hojným druhem. Když si vzpomenu na to, kolikrát jsem po něm bezúspěšně pátral v okolí Valtic, Břeclavi či Lednice, je mi z toho smutno. Je to klasický entomologický paradox. Podle profesora Erika Fiedlera z Vídně to lze také chápat jako "Klassische entomologischen Paradoxon". Tak jak se o tom krásně (ale zbytečně zdlouhavě) rozepisuje ve své knize Dunkelheit in den Wald.

Já jen dodávám: "Vyrovnat se s tím, toť věčný úkol entomologie." Takže zkusme co nejlépe poznávat nejbližší okolí svého bydliště. Já to sice pochopil pozdě, ale přece.

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

VIDEO     Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - samice     VIDEO

Dodatek: Pro tyhle noční mise jsem si zvolil speciální povinnou výbavu ve formě čelovky, doporučenou některými zkušenými kolegy. LED Lenser H7R. A skutečně se to vyplatilo. Nechci tady dělat zbytečnou reklamu tomuhle výrobku, ale popravdě jsem nikdy nočním výpravám nevěnoval velkou pozornost a kecům, že na dobrém světle záleží, jsem se neuváženě vysmíval. Měl jsem vždy pouze obyčejnou hypermarketovou čelovku, která odvedla běžnou práci, a byl jsem spokojen. Musím jen suše konstatovat, že jsem podváděl sám sebe. Kdo to myslí s častějšími nočními výlety do lesa vážně, musí mít pořádné světlo. Mohl jsem porovnat obyčejnou čelovkou s Lensrem a výsledky jsou opravdu znát. H7R má navíc funkci pohodlného dobíjení baterií přímo v čelovce, tudíž není nic jednoduššího, než po příchodu domů zapojit do zásuvky a nechat dobít. Super nápad. Za cenu necelých 1500,- Kč máte neskutečného pomocníka, na kterého rychle zapomenete, že ho vůbec máte na hlavě. Dalším levelem je už jen Led Lenser H14R plus. Stojí dvakrát tolik, ale světelnost je opět posunuta o stupeň výše. Pro stejně nevěřící jako já, můžete vyzkoušet prvně levnější sedmičku. Já jsem se rozhodnul pro čtrnáctku. I když se to nezdá, ale ty peníze za to opravdu stojí. A v tomhle už opravdu nehledejte dvojsmysl.

LED Lenser H7R
VIDEO     Čelovka - LED Lenser H7R     VIDEO