1 hour payday loans

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Velikost: 5 - 8 mm

Bionomie: Výskyt převážně na ruderálních lokalitách, stepích a polostepích, loukách, okrajích lesů s výskytem živných rostlin. Bionomie není doposud podrobně popsána, ale vývoj pravděpodobně probíhá ve stoncích hostitelských trav, kde se podobně jako příbuzné druhy kuklí tím způsobem, že stonek nad kukelní komůrkou okroužkují a ucpou třískami. Nad okroužkovaným místem se pak stonek nejčastěji odlomí. Dospělci sedí na stoncích rostlin.

Imaga lze na příhodné lokalitě najít v V. - VI. měsíci. Hostitelskými rostlinami jsou pravé trávy z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Převážně pak Agropyron repens. Druh se postupně rozšířil z jihu Evropy. V roce 2012 jsem jej objevil na omezené lokalitě v Lužicích.Tím se zapsal i mezi tesaříky České republiky. Očekávám, že se bude v ČR dále šířit, neboť se nejedná o náročný druh na biotop.

Fotogalerie:

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 na lokalitě v Lužicích u Hodonína.

Lokalita Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 v Lužicích.

Lokalita Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 v Lužicích v Hodoníně. První místo, kde byl tesařík v ČR nalezen.