1 hour payday loans

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

 

Velikost: 6 - 12 mm

Bionomie: Výskyt na ruderálních lokalitách, lesostepích a na okraji lesů. Vývoj probíhá v dolní části stonků a kořenech živných rostlin (viz. obr. níže). Kukelní komůrku ucpává dlouhými třískami. Vývoj se udává dvouletý (Sláma). Údajně přezimují mladé larvy a imaga. Mně samotnému se imago prozatím nikdy nepodařilo nalézt. Domnívám se proto, že jde spíše o výjimku a larva se kuklí spíše až na jaře. Imaga lze zastihnout sedící na listech živných rostlin, popřípadě přeletují u rostlin a v jejich blízkém okolí.

Dospělci se vyskytují v V. - VII. měsíci na hostitelských rostlinách, kterými jsou v ČR nejčastěji Tanacetum vulgare (vratič obecný) a Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl). Dále je udáváno Solidago, Leucanthemum, Chrysanthemum.

Fotogalerie:

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) - dospělec, Lužice u Hodonína

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

 Lokalita druhu Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) v Lužicích a larva v kořenu rostliny