1 hour payday loans

Nový druh tesaříka v ČR - květen

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita

Lužice - biotop tesaříka Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988.

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita

Prozatím jediné známé místo v České republice, kde lze tohoto tesaříka spatřit.

Je všední květnový den. Po cestě z práce se hodlám zastavit na několika místech a prosmýknout porost. V týdnu, kdy není příliš času, se snažím alespoň takhle minimálně věnovat svému koníčku. Po přestěhování do Lužic, se navíc pokouším objevovat nová místa a detailně prozkoumávat místní broučí faunu. Dnes chci zastavit na jednom místě, které jsem měl již předem vytipované. V zimě jsem tady objevil bohatý porost vratiče obecného - Tanacetum vulgare L. Tato rostlinka slouží k vývoji tesaříka Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781). Teď tady trávím vždy nějaký čas focením tohoto druhu a objevováním zajímavých míst v přilehlém okolí.

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Pátrání v této oblasti se mně vyplatilo. Okolní porost přinesl mimo jiné i objev tesaříka Agapanthia cardui Linnaeus, 1767, kterého jsem v nejbližším okolí Hodonína ještě nikdy nesbíral. Z dalších travních druhů se tady vyskytují kupříkladu Phytoecia icterica (Schaller, 1783), Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763), Phytoecia pustulata (Schrank, 1776), Agapanthia dahli (Richter, 1821), Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775), Agapanthia intermedia (Ganglbauer, 1884) a nejhojnějším druhem je tady rozhodně Calamobius filum (Rossi, 1790).

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - na lokalitě v Lužicích.

Tentokráte mě zaujalo místo sousedící přímo s pozůstatky lužního lesa. Zarostené vysokou trávou a náletovými dřevinami. Bylo to přesně to místo, kterému se každý při smýkání raději vyhne. Pokud tedy nechce přijít o síťku na jednom z náletů. Několik náhodných smýknutí, mně však připravilo velmi milé překvapení. V síťce se krom desítek kusů tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790), lesklo šedomodré tělíčko stejně drobného druhu. Nebylo pochyb a záměna nepřicházela v úvahu. Nic podobného se v evropské fauně nevyskytuje. Musel to být on. Tesařík Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988.

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988

Z nálezu jsem měl obrovskou radost. Nejblíže jsem tento druh sbíral v okolí maďarského Esztergomu, který všichni známe spíše pod krásně počeštěným jménem - Ostřihom. To že se může jednat o vůbec první nález tohoto druhu v České republice, mi začalo docházet až cestou domů. V následujících dnech jsem nález opakovaně potvrdil několika kusy tesaříka. Zajímalo mě, kam až zasahuje jeho biotop. Následovalo tak několik dní pátrání a smýkání přilehlých míst. Biotop tohoto tesaříka je však prozatím omezený na velmi malé území. Objevil jsem ho pouze na dvou místech, které spolu těsně sousedí. Předpokládal jsem výskyt ještě na jedné velkoplošné lokalitě, taktéž sousedící s prvolokalitou. Než jsem se tam však pořádně porozhlédl, započala tam rozsáhlá výstavba rodinných domů. Lokalita tak byla kompletně zničena ještě před tím, než jsem ji měl možnost prozkoumat. Druh je vázán na druhy "pravých" trav z čeledi lipnicovitých (Poaceae), které byly zjištěny také na místě v Lužicích. Vývoj není doposud podrobně popsán. Vytipování vhodných míst se tak stává spíše dílem náhody.

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 - lokalita. Proměna lokality v průběhu několika málo týdnů. Štěpkování nepřineslo tolik škody. Nyní se na místě připravuje rekultivace starých těžebních vrtů. Tesařík to tady bude mít v budoucnu velmi těžké.

Lokalita tesaříka Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 v Lužicích je místo, kterých jsou tisíce. Je ohraničena rychlostní silnicí a zbytkem lužního lesa. Není nikterak významná svým rostlinným složením, přesto bude už napořád výjimečná. Je to prozatím jediné místo v České republice, kde lze najít tento druh tesaříka. Jedná se také o nejsevernější oblast výskytu v Evropě. Počet kusů napovídá, že se jedná o stabilní populaci, která je schopná přežití. V žádném případě se nejedná o nález náhodný. Naopak, počet kusů by mohl napovídat o jeho dalším šíření i do okolních míst. To však ukáže čas. Jedná se o nenáročný druh tesaříka. V budoucnu však čeká lokalitu těžká zkouška. Chystá se zde rekultivace dvou vrtů, nacházejících se v těsné blízkosti nejsilnějšího výskytu tohoto tesaříka. Jak se tento zásah projeví na výskytu tesaříka, se ukáže až později. To, že jsem jej nalezl v širším okolí, dává tomuto druhu velké šance. Jsem proto optimista.

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988