1 hour payday loans

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Velikost: 29 - 50 mm

Bionomie: Jeden z největších našich tesaříků vázaný svým vývojem na odumřelé dřevo starých stromů . Vzácný druh chráněný zákonem. Na Moravě jde nalézt na několika málo místech. Hojnější na Slovensku. Druh tesaříka vyskytující se v porostech břehových a lužních lesů. Dále ho lze nalézt také v parcích či prorostech řídkého pastevního typu. K vývoji potřebuje odumřelé části dosud živých stromů s dostatečnou vlhkostí. Ve stejném dřevě se většinou vyvíjí několik generací najednou. Vývoj je víceletý, převážně tříletý. Larva vykouše výletový otvor až těsně k povrchu a nechá imagu slabou vrstvu dřeva k vykousání, nebo jej vykouše až ven a uzavře jej vrstvou silných třísek.

Imaga se vyskytují od konce VI. do IX. měsíce. Maximum výskytu je v druhé polovině července. Druh má večerní a noční aktivitu. Přilétá na světlo. Imaga jsou přes den nejčastěji skryta pod kůrou, v štěrbinách, dutinách apod. Živnou rostlinou je zpravidla Populus, Salix, Ulmus, Juglans, Fagus a spousta dalších. Druh není náročný na druh dřeva, ale spíše na jeho stav.

Zákonem chráněný druh v České republice, kde patří mezi kriticky ohrožené. Jeden z důvodů, který vede k postupnému vyhynutí tohoto druhu je odstraňování starých stromů. Druh má malou šanci na přežití.

Fotogalerie:

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763 Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763

Lokalita tesaříka Aegosoma scabricorne Scopoli, 1763 - Bratislava (SK). Skrývající se imago v denním úkrytu.