1 hour payday loans

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Velikost: 6 - 14 mm

Bionomie: Výskyt na teplejších lokalitách. Nejčastěji louky, lesostepi, neobhospodařované plochy, okraje cest apod.  Larvy se vyvíjejí ve stvolech a stoncích listů. Nikdy ne v kořenech. Larva se kuklí na jaře. Vývoj je jednoletý. Imaga lze zastihnout na živné rostlině, kde sedí na listech a stoncích. V odpoledních hodinách velmi hbitě přeletují. Jsou ostražitá a při sebemenším nebezpečí padají do podrostu, popřípadě odlétají. V chladnější dny nehnutě sedají na listy a stonky živné rostliny. Samice lze velmi často zastihnout při kladení do stonku, kde jsou více vidět.

Imaga se vyskytují od V. do poloviny VII. měsíce. Maximum výskytu v druhé polovině V. měsíce do VI. měsíce. Jako živná rostlina se v literatuře udávají Cirsium, Carduus, Onopordon, Urtica, Valeriana, Salvia, Cynyra, Senecia aj.

Fotogalerie:

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) - Pilismarót (Maďarsko)