1 hour payday loans

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Velikost: 7 - 13 mm

Bionomie: Výskyt na loukách, okrajích porostů, neobhospodařovaných zemědělských plochách, v sadech apod. Všude, kde se vyskytuje živná rostlina. Larva žere ve stvolech rostliny, vyžírá stonek až do dolní části. Stonek okroužkuje tak, že horní část pak odpadne. Kuklí se pak pod místem odlomení. Imaga lze zastihnout na živné rostlině a v jejím okolí. Za horkých dnů pak přeletují.

Imaga se vyskytují od poloviny V. do poloviny VII. měsíce. Maximum výskytu v VI. měsíci, v jižních polohách v druhé polovině V. měsíce. Jako živná rostlina se v literatuře udává pouze Knautia arvensis L.

Dle mého názoru dosud velmi nevyjasněný taxon, který by si zasloužil větší pozornost. Na živné rostlině Knautia arvensis L. nacházím jasně zařaditelné jedince, ale také imaga, nesoucí znaky nedávno popsaného příbuzného druhu Agapanthia viti Rapuzzi & Sama, 2012, který sbírám v Maďarsku a také na Slovensku na Dipsacus sp. Tyto těžce zařaditelné kusy se vyskytují společně s typickými jedinci A. intermedia. Mezi znaky rozlišující oba druhy pak sleduji plynulé přechody. Nabizí se pak spousta otázek k těmto druhům. 

Fotogalerie:

Lokalita Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Lokalita Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 - Lužice

Knautia arvensis Knautia arvensis

Knautia arvensis

Knautia arvensis - živná rostlina tesaříka Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884


Videogalerie:

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 - VIDEO