1 hour payday loans

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Velikost: 12 - 24 mm

Bionomie: Výskyt tohoto druhu je vázán na starší poškozené stromy v alejích, parcích, na březích vodních toků apod. Vývoj probíhá v odumřelém dřevě živých stromů, jako jsou dutiny, lysiny apod. Dřevo musí mít určitou vlhkost. Po odumření celého kmene, dřevo vysychá a hynou i larvy tohoto druhu. Velmi lokální druh, mizící z naší přírody. Na zachovalých místech pak ve větším počtu. Ohrožen kácením přestárlých porostů, dutých stromů v parcích, alejí u silnic apod. Variabilní druh. Samci mají krovky červenožluté popřípadě modré až modrozelené. Samičky krovky modré, vzácněji se světle zabarvenými rameny.

Imaga se vyskytují od druhé poloviny V. do poloviny VI. měsíce. Nejčastěji začátek VI. měsíce. Brouky lze nalézt přes den v dutinách či při jejich okrajích. K večeru stupňují svou aktivitu. Imaga jsem však zastihl i v letu přes pravé poledne. Nejdou na květy. Jako živná rostlina se v literatuře udává nejčastěji Populus, Ulmus, Aesculus, Salix, Juglans, Tilia, Acer.

Fotogalerie:

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781) - Valtice

lokalita Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781) lokalita Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781)

Lokalita Rhamnusium bicolor ssp. bicolor (Schrank, 1781) - Valtice