1 hour payday loans

Agapanthia intermedia - květen

Lužice

Nenápadná loučka v blízkosti Lužic u Hodonína.

Po přestěhování do předměstí Hodonína, jsem si již v zimě vyhlídnul několik zajímavých míst, které by stálo za to navštívit. Teď v květnu, přišel pravý čas dostát zimním plánům a zkusit objevit něco zajímavého v blízkosti bydliště. Jedním ze zmiňovaných míst, byla nenápadná lužní louka, ohraničená místním bezvýznamným potůčkem.

Lužice

Část louky je využívána pro pastvu. Lokalitě to zjevně pomáhá.

Po první letmé návštěvě, bylo jasné, že místo podle rostlinného složení vypadá velmi nadějně. První dojem vylepšilo i několik pasoucích se koní. Ty mohly zaručovat pravidelné zadupání a spasení plevelných druhů rostlinstva. V takovém případě se pak má šanci na louce uchytit pestřejší množství druhů, které nejsou plevely rušeny v růstu.

Lišaj

Lišaj

Lišaj svízelový Hyles gallii (Rottemburg, 1775) zastižený těsně po vylíhnutí. Ještě mu vysychají křídla.

 Nezbývalo nic jiného, než si udělat jeden den volno, vzít smýkačku, foťák a vyrazit. V půlce května už dosahovalo rostlinstvo na louce celkem slušné výšky. V blízkosti potůčku je místo obklopeno ještě několika bažinkami, a tak  rozhodně netrpí nedostatkem vlhkosti. Dochází tady k zajímavému složení květeny, kde na louce převažují spíše lužní druhy a na hrázi zmiňovaného toku, je složení pestřejší a více suchomylné.

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Než se dávám do smýkání, na chvíli mně zapózuje k focení velmi častý druh tesaříka. Je zajímavostí, že před několika málo lety šlo na území České republiky o velmi vzácný druh. V Čechách se nevyskytoval vůbec. Dnes je to při tom snad nejhojnější zástupce suchých a zejména teplých luk s vysokou trávou. Neustále se šíří směrem na sever a je stále objevován na nových místech v Čechách. Jedná se o drobného, ale pohledného tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790). Pohledný je zejména díky svému štíhlému tělu a dlouhým tykadlům, které ho o dost přesahují. V klidné pozici na stéblech trav je strnule trčí před sebe a budí dojem většího brouka než by se mohlo zdát. V této pozici ho mám možnost chvíli fotit.

Calamobius filum (Rossi, 1790) Calamobius filum (Rossi, 1790)

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Postupně se dostávám ke smýkání louky a jejího nejbližšího okolí. Tím poodhaluji pestré složení fauny tesaříkovitých vyskytující se na tomto kouzelném místě. Krom již zmíněného druhu Calamobius filum (Rossi, 1790) jsou tady hojně k zastižení druhy Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781), Phytoecia icterica (Schaller, 1783), Phytoecia pustulata (Schrank, 1776), Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763), Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775), Agapanthia dahli (Richter, 1821) a vzácně také Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767).

Lužice

Hráz místního potůčku se stává v příhodnou dobu pestrobarevným kobercem, který přitahuje hmyz z širokého okolí.

Knautia arvensis L. Knautia arvensis L.

Knautia arvensis L. - Chrastavec polní

Na hrázi v bylinném porostu nemohu přehlédnout  nafialovělé květy chrastavců Knautia arvensis L.  Zkouším štěstí a pátrám tady po tesaříkovi, který v okolí Hodonína již delší dobu a velmi úspěšně uniká mé pozornosti.

Knautia arvensis L.

Knautia arvensis L. - živná rostlina tesaříka Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Jsem velmi příjemně překvapen, když hned na druhé rostlince zahlédnu zelenkavě blyštící se krovky zmiňovaného druhu Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883, jehož vývoj probíhá právě na chrastavci. V okolí Hodonína jsem měl doposud štěstí pouze na příbuzný druh Agapanthia violacea (Fabricius, 1775). Toto setkání je tak pro mě příjemným završením druhové rozmanitosti objeveného místa.

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883 Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883 - pár

Jeden pár se v pozdních odpoledních hodinách, kdy už slunce téměř zapadá, zaujat svými existenčními povinnostmi natolik, že se nechá krásně fotit. Této výjimečné příležitosti využívám naplno a pořizuji několik snímků. Téměř přehlédnu o kousek dál sedícího lišaje svízelového Hyles gallii (Rottemburg, 1775), kterého se mi podařilo zastihnout těsně po vylíhnutí. Soudě podle jeho stále ještě mokrých a doposud pokrčených křídel. Z tohoto setkání jsem také rád, neboť jsem touhle skupinou nočních motýlů okouzlen již od dětství.

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883

VIDEO - klikni na obrázek - VIDEO

Mezitím se mi někam schoval focený pár Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1883. Snažím se ho najít někde v bylinném porostu, kam se schoval. To se mi sice nedaří, ale na dalších chrastavcích nacházím další a další jedince. Na to, že lokalita není až tak velká, zde nakonec najdu velký počet zástupců tohoto druhu. Zjevně se jim na loučce daří. Spokojeně odjíždím domů a těším se na prohlížení pořízených fotografií na svém počítači. Doma bohužel zjišťuji, že je můj batoh o pár gramů lehčí. Je to přesně tolik gramů co váží můj fotoaparát. Proběhne mně před očima celé odpoledne a začínám tušit, kde přístroj zůstal. Naštěstí to nemám daleko. Sedám na kolo a vyvíjím rychlost, za kterou by se nemusel stydět ani Alberto Contador. Mé tušení bylo správné. Fotoaparát leží v trávě a je namířen na strnulého lišaje, kterého tahle skutečnost nikterak nerozhodila. Dokonce i na displeji je stále k vidění jeho dokonale zaostřený obraz. Nakonec tak louku opouštím s tím opravdu nejcennějším nálezem tohoto dne.