1 hour payday loans

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Velikost: 9 - 20 mm

Bionomie: Lze ho nalézt zejména v lužním lese, ale také bukovém lese a velmi často ve skladech rovnaného dříví, kde převládá druh jeho živné rostliny. Samice klade do mrtvého či odumírajícího stromu. S oblibou do solitérů, či polen nebo metrového dříví. Tento druh napadá dřevo od 3cm do neomezené tloušťky. Typ požerku seliší dle druhu dřeviny i tloušťky materiálu. Stejně tak je tomu i u kukelní komůrky. Požerek může být ve tvrdém dřevě jen několik centimetrů pod povrchem, ale v měkkých dřevinách i 15cm od povrchu. Kukelní komůrka je nejčastěji ve dřevě. Kuklení pod kůrou jsem nezaznamenal, i když se v literatuře vyjímečně uvádí. Imaga lze zastihnout pobíhající po složeném dříví, či kůře živného stromu, ale hodně často se schovábají na spodní straně ležícího dřeva. I když se udává za částečně podvečerní až noční druh, ve dne ho jde spatřit stejně často. Jde o velmi hbitý a plachý druh, který nejde na květy. Skvrny na krovkách jsou velmi variabilní a nohy mohou varírovat až do červenohnědé barvy. Jeho živnou rostlinou je například Populus alba, Populus tremula, Fagus, Betula, ale také Salix, Tilia, Quercus, Ulmus aj.

Výskyt od konce V do VIII. měsíce. Maximum výskytu je v VI. měsíci. V horských oblastech v VII. měsíci.

Fotogalerie:

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Čerstvě vylíhnuté imago tesaříka Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) - Lužice

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)-lokalita Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)-lokalita

Silně napadená část topolu tesaříkem Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) neodolala povětrnostním vlivům - Lužice

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Larva druhu Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Požerek pod kůrou topolu a připravený výletový otvor v kůře.

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Larva druhu Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)