1 hour payday loans

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)

Velikost: 7 - 18 mm

Bionomie: Druh jalovcových porostů. Dnes velmi lokální jižní druh, který dosahuje nejsevernější hranicí svého výskytu do sousední Slovenské republiky. Dříve častý na lesostepních pastvinách s vápencovým podkladem, kde byl jalovec téměř jedinou dřevinou, kterou nelikvidovala pastevecká stáda a která se zde sama zmlazovala.Larvy se vyvíjejí pod kůrou silnějších větví i kmínků. Chodby jsou poměrně široké a kuklí se v hákovité komůrce nehluboko ve dřevě. Druh se kuklí již na konci léta. Může přezimovat kukla, ale také velmi často vylíhlá imága. Výskyt je velmi brzy na jaře. Dospělci jsou k zastižení pouze na živné rostlině. Nenavštěvují květy. Živnou rostlinou je pouze Juniperus.

Patří mezi brzké druhy tesaříků a vyskytuje se již od III. měsíce.

Fotogalerie:

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776) na jalovci (Juniperus).

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776) Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Jalovec (Juniperus) napadený druhem Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776) a jeho výletový otvor.

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776) Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Nevykousané imago druhu Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776) Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Požerek pod kůrou jalovce a hákovitá kukelní komůrka tesaříka Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)
Požerek tesaříka Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)