1 hour payday loans

Lužní les v zimě - leden/únor

Hodonín - Očov

Pochmurná zimní atmosféra na vás v lužním lese dolehne daleko více než kdekoliv jinde.

Hodonín - Očov Hodonín - Očov

Dny jsou krátké a než se nadějete, tak se vše zahalí do tmy.

Hodonín - Očov

Pak už vás zajímá jen jedna věc.

Hodonín - Očov

Jak bezpečně prokličkovat mezi skrytými bažinami domů.

Čekání na to, až přijde znovu doba, kdy se budu procházet po rozkvetlých loukách a pozorovat to hmyzí rojení všude kolem, je většinou velmi dlouhé. Tak jako předchozí roky bych se většinou ukousával nudou, vzpomínal na léto a odpočítával dny, než opět začne sezóna. Od té doby kdy v zimě podnikám do přírody stejně výprav jako přes jaro či léto, začínám pociťovat pravý opak. Zima se zdá být velmi krátká a čas je neúprosný. Přitom je tolik míst, kam je potřeba zajít. Jako prvotní povinnost beru prozkoumávání lužních lesů. V létě je pohyb v těchto oblastech takřka nemožný a i tak se zde už nedá prakticky nic zajímavého zastihnout. Naštěstí jsem lužními lesy obklopen a tak využívám veškerý volný čas na procházení těmito těžce prostupnými místy. Do těchto lesů však nyní v zimě přichází tma velmi rychle a proto není čas na otálení. Často tady zažívám to, že několik dní chodím téměř na stejné místo. U jednoho vhodného spadlého stromu čas plyne jako voda a tak se lesem postupně posunuji místo po místě, aby mi nic neuniklo. V prvé řadě se zajímám o druhy, které je po prokousání se ven ze dřeva velmi obtížné spatřit. Většinou se pohybují v korunách stromů a nález se tak stává jen dílem náhody. Zaměřuji se na tesaříky rodu Saperda.

Tilia L.

Tilia L. Tilia L.

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)

Zlomené větve lípy (Tilia L.) jsou ideálním místem kde začít hledat. Práce se vyplácí a nacházím jednu larvu vedle druhé. Všechny patří druhu Saperda octopunctata (Scopoli, 1772).

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) ... z domácího odchovu

Populus tremula L.

Spadlý topol (Populus tremula L.) je pro změnu nabitý larvami druhu Saperda perforata (Palas, 1773)

Populus tremula L. Larva Saperda perforata (Palas, 1773)

Spadlý topol (Populus tremula L.) a larva druhu Saperda perforata (Palas, 1773).

Larva Saperda perforata (Palas, 1773)

Larva Saperda perforata (Palas, 1773) v kukelní komůrce. 

Jilm (Ulmus L.)

Jilmů (Ulmus L.) v přírodě ubývá. Takový pohled na opravdové velikány se naskytne jen málokde. Starší a odumírající stromy mohou hostit velice krásný a vzácný druh tesaříka Saperda punctata (Linnaeus, 1776).

Saperda punctata (Linnaeus, 1776)

Larva druhu Saperda punctata (Linnaeus, 1776) v kukelní komůrce. 

Hledání těchto druhů tesaříků je v zimě snadné. Co se ovšem nestihne v zimě, v létě se už jen těžko dožene. Larvy Saperd prozradí jejich typická kukelní komůrka ucpaná dlouhými třískami. U starších stromů může probíhat kuklení i v silnější kůře. Larvy druhu Saperda perforata jsem nenacházel jen těsně pod povrchem, ale také i hlouběji ve dřevě. Vždy se ale jednalo spíše o větve do průměru 20 cm. Při tom výletový otvor byl ucpaný až ve vnitř chodby u komůrky s larvou. U octopunctat a punctat jsem se s tímto druhem kuklení hlouběji ve dřevě nesetkal.

Spadlý topol (Populus tremula L.) Spadlý topol (Populus tremula L.)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Silný kmen topolu (Populus tremula L.) hostil dalšího zajímavého tesaříka. Druh Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758).

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Páreček druhu Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) po vylíhnutí.

Uměle vytvořená mýtina - Hodonín(Očov)

Uměle vytvořená mýtina. Spoustu větví ležících na zemi později lesní dělníci úhledně srovnaly na velké hromádky. A snad aby z nich do jara nevylezla nějaká ta hmyzí havěť tak je podpálily.

Při toulkách v lese jsem se nezajímal jen o Saperdy. Vnímal jsem les jako celek a snažil jsem se zapamatovat zajímavé místa, které by bylo možné v létě navštívit. Po několika letech pravidelných záplav jsem se dostal i do míst, které byly poslední roky nepřístupné. Taková místa pro mne skýtala mnohá doposud neobjevená překvapení.

Hodonín - Očov Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

Dub nesl známky dávných výletových otvorů i komůrek, které se snažili objevit ptačí nájezdníci. Staré výletové otvory i požerky patřily celkem nehojnému tesaříku Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758). Což mně potvrdil i nález jednoho imaga, které se nestačilo prokousat ven.

Tenebroides fuscus (Goeze, 1777) Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)

Další návštěvník se kterým jsem se pod kůrou starého dubu setkal byl Tenebroides fuscus (Goeze, 1777).

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Další požerky a larvy jsem objevil i u vedlejšího stromu. Tam bydlel pro změnu tesařík Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758).

Rhagium mordax (DeGeer, 1775) Rhagium mordax (DeGeer, 1775)

Rhagium mordax (DeGeer, 1775)

Rhagium mordax (DeGeer, 1775)

Rhagium mordax (DeGeer, 1775)

Rhagium mordax (DeGeer, 1775)

Pod volnou kůrou starého dubu byla ukryta kolonie tesaříka Rhagium mordax (DeGeer, 1775). Byly zde larvy i imaga v kukelních komůrkách. Jakmile na imaga zasvítilo sluníčko, velmi rychle ožily a daly se na útěk.

VIDEO klikni na obrázek VIDEO

shot_rhagium01 Rhagium mordax (DeGeer, 1775)

VIDEO  Rhagium mordax (DeGeer, 1775)  VIDEO

Hodonín (Očov)

Na první pohled mrtvý strom není vždy tak mrtvý jak se zdá. Pod kůrou starých stromů hledá úkryt mnoho druhů zajímavého hmyzu.  Známky života lze nalézt jak pod kůrou tak i v mrtvém dřevě. Tam kde rostlinný život končí, začíná život pro mnohé živočichy. Strom je tak využit až do jeho absolutního rozkladu. Kruh se pak uzavírá. Je taky zajímavé podle starých požerků zkoumat který druh brouka tady tyto nesmazatelné stopy zanechal. Člověk se prostě i v zimě v lese rozhodně nenudí a na pozorování je toho vždy dost. Stačí mít jen oči otevřené a překousnout někdy nevlídné počasí ve kterém se do lesa málo komu chce. Vždyť zima je krásná i v tom, že po ní vždy přijde jaro.

Mikulčice

Mikulčice Mikulčice

Mikulčice

Mikulčice

Do Mikulčic přišlo jaro ...