1 hour payday loans

Strážnice - leden

Strážnice

Strážnicko a okolní lužní lesy jsou tou pravou divočinou na zajímavé výlety ...

Strážnice Strážnice

Harmonicky vyvážená krajina přirozeného a neregulovaného toku řeky Moravy patří k přírodovědecky atraktivním místům.

Oblast patřící do přírodního parku Strážnické Pomoraví, láká k častým fotografickým návštěvám. Za poslední léta opakujících se a dlouhotrvajících záplav, však bylo velmi obtížné důkladné ohledávání tohoto místa. Harmonicky vyvážená krajina přirozeného a neregulovaného toku řeky Moravy s periodicky zaplavovaným lužním lesem patří však zcela určitě k přírodovědecky atraktivním místům. Dvě přírodní rezervace Oskovec I a Oskovec II patří mezi známá a ornitologicky vyhledávaná místa. Nachází se zde hnízdiště mnoha vzácných ptáků a bylo zde natočeno hodně filmových záběrů o přírodě. Broučkaře zde může přitahovat zejména přes sto let starý lužní les tvořený topolem s příměsí jasanu a dubu. Platí zde ovšem důležité nepsané pravidlo, které je nasnadě v zájmu všech milovníků přírody respektovat. Není zde vhodné provádět výzkum resp. exkurze v době hnízdění ptáků. Pokud si tak nejste jisti, raději neplánujte výpravu do těchto míst bez předchozí konzultace s kolegy ornitology.

Strážnicko

Nárůst populace již dvakrát vymizelého Bobra evropského (Castor fiber Linnaeus, 1758) rozněcuje vášně mezi všemi přírodovědci.

Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758

Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758

Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758

Po příjemném sobotním probuzení do velmi teplého lednového dne se začínám připravovat na vycházku. První mou zastávkou je okraj borového lesního porostu u části obce Rohatec - Soboňky. Nedaleko se nachází známé Váté písky a v lese převažuje zejména borovice. Okraj lesa je velmi zajímavý a nachází se tady vtroušené postarší duby. Fotografovat se dalo velmi těžko. Je pod mrakem a šero, na níž můj přístroj bez speciálního blesku pro makrosnímky nestačí. Prvním objevem bylo několik spadlých borovic v déle probíhajícím rozkladu. Hojní zde byli zimující střevlíci zrnití Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758  a také kovaříci Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758). Nacházím i housenku motýla drvopleně obecného - Cossus cossus (Linnaeus, 1758), která dosahuje úctyhodných rozměrů. Věnuji se několika velmi starým dubům v rozkladu, kde se nachází opět ve velkém množství různí malí střevlíčci a už známí větší střevlíci zrnití. V zorném poli se mi něco modře zaleskne na čele mohutného spadlého dubu. Netuším co to je, ale je to velmi malý brouček. Chci ho sebrat z mechu, ale brouček spadlne o pár centimetrů níž. Smířím se s tím, že je ztracený, ale pak vidím, že se zachytil na jedné houbě. Zkoumám tohoto otužilce. Až po bližším shlédnutí jej určuji jako kohoutka modrého Lema cyanella (Linnaeus, 1758), který patří mezi vzácnější druhy podčeledi Criocerinae v čeledi Chrysomeloidea. Když dlouhou dobu nic nacházím uže jen stále střevlíky zrnité, opouštím tuto lokalitu a přesunouji se blíže k řece Moravě.

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Housenka motýla Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Náhoda tomu však chce, že na místo vůbec nepřicházím. Cestu mi kříží několik pohromadě ležících kamenů pod hrází. Leží na okraji pole v trávě tak o samotě, že se rozhoduji dělat jim na chvíli společnost a jejich okolí důkladně prozkoumat. Nakonec se tady zdržím téměř dvě hodiny fotografováním drobných střevlíčků, kteří se ukrývají právě pod ležícími kameny. Chce to velkou rychlost, protože ihned po odvalení kamene se všichni tihle drobouncí tvorové rozprchnou do všech stran. Mezi běžnějšími střevlíčky a kvapníčky byly vidět také vzácnější druhy jako např. Drypta dentata (Rossi, 1790) či Acupalpus elegans (Dejean, 1829).

Strážnice

Pod kameny se skrývá život plný drobného hmyzu ...

Carabidae Carabidae

Drobní střevlíčci zimují v úkrytech pod kameny. Nezvykle teplé lednové počasí je přivádí velmi rychle k životu ...

Acupalpus elegans (Dejean, 1829)

Acupalpus elegans (Dejean, 1829)

Drypta dentata (Rossi, 1790)

Drypta dentata (Rossi, 1790)

Drypta dentata (Rossi, 1790)

Po cestě zpět se zastavuji ještě u několika starších dubů s touhou vyfotografovat i nějakého zástupce tesaříkovitých.  Po dlouhé době se mi daří najít pouze jeden kus tesaříka Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781). I ten ovšem velmi potěší. Nakonec je to zdařilá výprava, která se určitě nedá srovnat s bohatými jarními či letními fotolovy. Promrzlé broučkařské srdce čekající na pravé jarní oteplení dozajista potěší i to málo co v přírodě potká.

Strážnice

Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781)

Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781)

Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781)