1 hour payday loans

Hodonín - leden

Hodonín

Hodonín - Stupava

Stupava je přírodní rezervace kousek od centra města Hodonín rozkládající se u velmi frekventované silnice na Břeclav. Je rozložena na střídajících se vrstvách jílů a písků různé mocnosti a vlhkosti. Je zde zaznamenán výskyt výjimečně bohaté flóry, vyznačující se velkými kontrasty, z níž velký počet druhů je zvláště chráněn a vyskytuje se zde jako na jediném místě v ČR. Na rostlinná společenstva navazuje spoustu významných druhů fauny, zejména pak hmyzu. Území je na seznamu mokřadních lokalit nadregionálního významu a má velkou hodnotu jako geofondová a studijní plocha.

Hodonín Hodonín

Hodonín

Blízké okolí města Hodonín nabízí spousty míst ke krásné vycházce do přírody. Využívá je ale minimum lidí ...

V poslední lednový den, jsem se rozhodl udělat si malou procházku do těchto míst. Potřeboval jsem se trochu uklidnit, neboť jsem měl za sebou rozdávání pololetního vysvědčení. Lákali mně hlavně vzrostlé topoly kolem rybníků a taky přirozený lužní les. Navíc, větrné počasí, které panovalo v posledních dnech po celé republice, mi dávalo naději na nějakou zajímavou zlomenou větev, nebo vyvrácený strom. Pak člověk může prozkoumat i ty korunové partie stromu, kam by se dostával jen velice obtížně. Na jižní Moravě naštěstí vítr nezpůsobil takové škody jako na jiných místech. Se zlomenými větvemi jsem se však setkával po cestě často. Postupoval jsem velice pomalu kolem rybníků, a pečlivě se věnoval každé ulomené větvičce a zkoumal zda nenese stopy po požercích nějakého zajímavějšího brouka. V tenčích topolových větvičkách jsem objevil několik dospělců zimujícího zlatohlávka Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Samičky se od samců poznají celkem lehce podle šídlovitě protaženého pygidia (poslední viditelný článek zadečku).

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Hololepta plana (Sulzer, 1776)

Hololepta plana (Sulzer, 1776) Hololepta plana (Sulzer, 1776)

Hololepta plana (Sulzer, 1776)

Video (klikněte na obrázek pro přehrání):

Hololepta plana (Sulzer, 1776)

Hololepta plana (Sulzer, 1776)

Pod kůrou silných topolových větví byl řídce k objevení i mršník topolový Hololepta plana (Sulzer, 1776). Tento zvláštní brouk je nezaměnitelný s ostatními druhy. Jeho silně zploštělé tělo je přizpůsobeno životu pod kůrou, především vrb a topolů. Mršník je černý až zrcadlovitě lesklý a nepatří mezi zcela běžné brouky.

Hodonín Hodonín

Vrcholová část topolu, nacházející se mimo rezervaci ležela na zemi ...

Larvy Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Larva Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

... ve větvi přežívalo velké množství larev v potencionálním nebezpečí ...

Larvy Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Larva Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

... musel jsem je dostat rychle ven ... obětoval jsem i svůj nejoblíbenější šroubovák ...

Larva a požerky Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Larva Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

... larvy mohly být napadeny parazity, plísní či se stát velmi snadnou pochoutkou pro predátory ...

Larvy Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) Napadené dřevo Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

... pracoval jsem rychle ... na mou záchranu čekalo mnoho larev ... nebyl čas na chyby ...

Larva Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

... jednalo se o larvy tesaříka Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) ... těch by bylo opravdu škoda ...

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

... protože je to moc pěkný tesařík ... a v mém dochovu se mu moc dařilo ...

Zlomená vrcholová větev topolu po nedávné větrné bouřce mi poskytla nahlédnutí do vývoje jednoho zajímavého tesaříka.   Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) je v Českých zemích velmi lokální a převážně vzácný brouk. Pouze na jižní Moravě je místy hojný. Tesařík napadá stojící odumírající stromy, kmeny i větve, vývraty i pokácené dřevo od 3 cm do neomezené tloušťky. U tvrdšího dřeva napadá larva dřevo méně výrazně a hlouběji je zapuštěna jen kratší chodba. V měkkých dřevinách jsou délky chodeb ve dřevě před zakuklením značné a larvy se často při žíru vrací zpět k lýku a opět do dřeva. V tomto případě byla silnější větev napadena značně a byla chodbičkami larev doslova provrtaná. Zimní "broučkařské" období je velmi zajímavé. Člověk může nabrat mnoho zkušeností a prohloubit si vědomosti o vývoji brouků.

Hodonín - Stupava

... ale je tu krásně.