1 hour payday loans

Oderské vrchy - březen

Oderské vrchy

Jedna z nadějných lokalit v oblasti Oderské vrchy 

Nádherné počasí, které vládlo  přes týden v celé ČR, nenechalo žádného broučkaře v klidu. A taky se nedivím. Teploty dosahující na začátku března až 20°C ve stínu nejsou zcela běžné. Majky a zlatohlávci se začali prohánět po stráních a všude to vonělo jarem. Byl by určitě hřích za tohohle počasí sedět o víkendu doma. A tak se v hlavách začala honit myšlenka na další akci. Několik poslaných mailů a už byla naplánovaná další výprava. Hlavní organizátorem se stal Aleš. Cílem měly být Oderské vrchy v blízkosti Alešova bydliště. Ten zde má prozkoumaný kdejaký koutek a slíbil nám zajímavá setkání s většími střevlíky rodu Carabus. Když mi vyjmenoval o jaké se jedná, neváhal jsem ani chviličku a čekal jen na den kdy vyrazíme. Předpověď počasí na den výpravy už nebyla tak příznivá jako v předešlé dny, ale stále mělo být poměrně teplo.

Oderské vrchy Oderské vrchy

Typický biotop střevlíka Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787

Ráno jsem nasedl do auta a vydal se na cestu. Po několika kilometrech mne zastavili divní pánové oblečení ve stejnokroji, na kterém měli nehezky zbarvené vestičky. I když jsem byl u Strážnice, tento kroj jsem z místního folklóru neznal. Naštěstí byli velice nenároční. Chtěli abych jim ukázal občanský průkaz, nějaké papíry od auta a foukl jim do takové trubičky. Byli velice šťastní když se na displeji ukázala nula a posílali mě pryč. Jsem však velmi soutěživý typ a tak jsem jim přislíbil, že se příště budu snažit a nafoukám víc. Dlouhá cesta celkem rychle utekla. Aleš už mě čekal a navedl nás na správné místo. Když jsme vystoupili z auta tak nás nemile překvapilo počasí, které rozhodně nebylo stejné jako hlásila hezká slečna v televizi. A pak věřte ženám. Ze slibovaných 16°C byla sotva polovina. Což by nebylo takové neštěstí, ale ten silný a nepřestávající déšť nás zaskočil. Nebylo však cesty zpět. Tak i neoblečení do deštivého počasí jsme se vnořili do temných hvozdů krásných Oderských vrchů.

Chrysocarabus auronitens auronitens Fabricius, 1792

Chrysocarabus auronitens auronitens Fabricius, 1792

Chrysocarabus auronitens auronitens Fabricius, 1792

Po chvilce jsme se dostali na místo. Aleš prozradil, že se tady vcelku hojně vyskytuje vzácný střevlík hrbolatý Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787. Místní horský potůček se tady rozléval do okolí a tvořil mírně bažinatou oblast. Tentokrát nás ještě navíc trápila voda padající za krk, takže se nám moc do bažiny nechtělo. Naštěstí nebylo do vody třeba a drželi jsme se koryta potoku. Všude byl celkem hustý les, který zastiňoval potůček a okolí. Okolní pařezy a ležící kmeny či větve nabízely mnoho dobrých míst k průzkumu. Trochu nás zarazilo místní lesní hospodaření. Na lokalitě probíhala těžba, která některé místa hodně prosvětlila. Do budoucna to může znamenat vyschnutí některých míst vhodných k vývoji vzácného střevlíka. Snad zde těžba nebude probíhat výraznějším způsobem. Dali jsme se do podrobného prohlížení kmenů a pařezů. Z počátku nás vyděsilo několik opuštěných komůrek. Měli jsme strach, že se brouci při nedávném teplém počasí již rozutekli do okolí. První nálezy nás naštěstí uklidnily. Hledaný střevlík tu byl hojný. Aleš však vzpomenul doby, kdy byl jejich počet nesrovnatelně větší. I přesto, to byl  krásný zážitek. S variolosusem jsem se setkal poprvé v životě a budu na to určitě dlouho vzpomínat. Je to krásný střevlík. Byl jsem vděčný Alešovi za pěkné zážitky.

Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787

Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787 Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787

Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787

Hygrocarabus variolosus variolosus Fabricius, 1787 - vlhkomilný střevlík velikosti 23 - 30 mm, žijící v bažinách a na březích vod v horských lesích. sestupuje do vody, kde loví svou kořist. Vzácný druh častější pouze v Karpatech. V Čechách pravděpodobně vymřelý, na Moravě vzácný a na Slovensku lokálně hojný.

 

S variolosusem se tady vyskytoval v menším množství střevlík zlatolesklý Chrysocarabus auronitens auronitens Fabricius, 1792 a v hojném množství ovšem střevlík vrásčitý Chaetocarabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761. V okolí mého bydliště se ani jeden ze střevlíků nevyskytuje ve větším množství a tak jsem si připadal jako v "Carabovém ráji". Dalším zástupcem větších střevlíků, kterého zde bylo možné spatřit byl Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758). Zážitek z místa se umocnil i tím, že jsem nalezl jeden kus střevlíka polního Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784 , kterého zde ještě Aleš prozatím nezaznamenal. Dále jsme tady viděli častěji velmi vzácného střevlíčka Pterostichus rufitarsis cordatus Letzner, 1842. Tento druh je ojedinělí až vzácný v horských lesích ČR i SR a nachází se nejčastěji v okolí rašelinišť. S ním se tady vyskytoval hojnější druh Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787). Dalšími  hojnými druhy střevlíčků byli Limodromus assimilis (Paykull, 1790) a Loricera pilicornis pilicornis (Fabricius, 1775). Vše pokazilo jen počasí, díky kterému moje fotografická mašina nestíhala. Všude tma a ještě do toho hustý déšť a tak jsem foťák vytahoval jen málokdy. Po delší chvíli jsme se rozhodli změnit typ lokality. Aleš měl ještě jeden trumf v rukávu. Tím byla lokalita s výskytem dalšího vzácnějšího druhu a to střevlíka nepravidelného Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 .

Chaetocarabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761

Chaetocarabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761 Chaetocarabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761

Chaetocarabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761

Chaetocarabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761

Pomalu jsme se posouvali podél toku horského potůčku až se les trochu rozestupil. Krásné a při tom nenápadné údolí. Les byl tady o poznání prořídlejší a kolem koryta potoku bylo místy roztroušeno několik smrkových pařezů v pokročilejším rozkladu. Ihned jsme se dali do hledání. Vhodných míst k vývoji a přezimování tohoto střevlíka zde bylo o poznání méně než u předchozího druhu na předešlém místě. I tak Aleš po chvilce slavil úspěch prvním nálezem a volal nás abychom se přiběhli kouknout. Vysvětlil mi souvislosti v jakém dřevě hledat. Podrobně jsme prozkoumávali každé podezřelé místo, kde by se mohl střevlík nacházet. Dlouhou dobu se nám nedařilo a už jsme ztráceli naději. Aleš, který zde střevlíka dříve pozoroval ve velkém množství byl zklamaný úbytkem jeho počtu. Přesto jsme hledali stále intenzivněji. Za nějaký čas se opět Aleš zaradoval z dalšího úspěchu, ale já jsem svůj den neměl. Po nějaké době se naštěstí smůla zlomila a já měl štěstí spatřit krásně urostlou samičku tohoto zajímavého střevlíka.

Lokalita střevlíka Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 Lokalita střevlíka Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792

Biotop střevlíka Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792

Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792

Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792

Platycarabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 Plochý střevlík žijící v původních lesích pahorkatin a hor. Dosahuje velikosti 19 - 26 mm. Larva se kuklí koncem léta v trouchnivějícím dřevě, kde vylíhlí brouci přezimují. V ČR se vyskytuje černonohý nominotypický poddruh, na Moravě v Beskydech a v SR karpatský poddruh Carabus irregularis montandoni Buysson, 1882 s červenými až červenohnědými holeněmi.

 

 

Čas rychle ubíhal a začali jsme pomýšlet na návrat. Po cestě zpět dokonce ustal i nepříjemný déšť, na který jsme si však za celý den už zvykli. Trochu jsme se převlekli do suchého a v autě se pořádně ohřáli. Bylo v celku pozdě a měli jsme  ještě kus cesty před sebou. Poděkoval jsem Alešovi za krásný zážitek a rozloučil se. Už se těším na další zážitky, které nám naše příroda nabídne. Snad bude lepší počasí a budu moci více fotit.

Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784