1 hour payday loans

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Velikost:  12 - 22 mm

Bionomie: Druh listnatých lesů, křovin, sadů, parků. Vývoj probíhá v odumřelém dřevě listnatých dřevin. Na stojících stromech ve větvích ve vrcholech stromů i slabších kmenech. V plotových kůlech, sloupech, ve dřevě použitém na stavbách, krovech, trámech, roubených stavbách apod. Napadá dřevo od průměru pár centimetrů do tloušťky 35 cm. Může být zcela odkorněné, se zbytky kůry i s kůrou. Larvy žerou nejprve pod povrchem a pak vstupují i velmi hluboko do dřeva. Samičky si pro kladení po mnoho generací vybírají nejčastěji stejné dřevo, které je pak zcela tímto druhem znehodnocené. Vývoj je víceletý a je ovlivněn zejména vlhkostí dřeva. Živná rostlina Fagus, Quercus, Carpinus, Crataegus.

Patří mezi pozdní druhy tesaříků a jeho výskyt je nejčastější od konce VII. do poloviny VIII. měsíce. Ale venku ho můžeme najít od VI. do VIII. měsíce. Je denním i nočním druhem.
  
Fotogalerie:

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) Isotomus speciosus (Schneider, 1787)

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) - ex. larve Břeclav 2009