1 hour payday loans

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Velikost:  9,5 - 16 mm

Bionomie: Druh vyskytující se převážně na loukách, okrajích porostů či neobhospodařovaných zahradách. Vývo larev probíhá ve stoncích a podzemních částech živných rostlin. Velmi často je výskyt tohoto tesaříka vázán spíše na  místa s vlhčí půdou. Samice klade vajíčka do lodyhy rostliny a mladá larva postupuje osou dolů, později vniká do kořene. Kuklí se v podzemních a spodních částech rostlin a zimuje jako larva. Vývoj trvá jeden rok, imago však zůstává v kukelní komůrce přes další zimu.

Imaga se vyskytují od začátku V. do VII. měsíce. Nejčastěji koncem V. a počátkem VI. měsíce. Imago se nachází nejčastěji na stoncích a listech živných rostlin. Během slunečných dnů létá v okolí hostitelských rostlin. Živnou rostlinou je nejčastěji Chaerophyllum, Laserpitium, Libanotis, Peucedanum, Aegopodium, Pastinaca.
  
Fotogalerie:

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis (Harrer, 1784) Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis (Harrer, 1784) Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Dospělec fotografovaný v Lanžhotě 13.5.2010